Ce este Marca

This is a little description about the page you are viewing

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica, servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Inregistrarea marcilor se face la OSIM, prin mandatari autorizati.

Pot sa constituie marca, semne distinctive cum ar fi: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si in special forma produsului sau ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.

Legislatia nationala in vigoare in domeniul marcilor si indicatiilor geografice

 

Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice – M.Of.nr.161/23.04.1998
Hotararea Guvernului nr.833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice – M.Of.nr.455/27.11.1998

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

Ordonanta privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare al acestora

Acorduri si tratate multilaterale la care Romania este parte in domeniul marcilor si indicatiilor geografice

Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, in forma revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romania prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de Romania prin Legea 5/1998 – M.Of.nr.11/15.01.1998
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979, la care Romania a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998

Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internationala a elementelor figurative ale marcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985, la care Romania a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998

Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de Romania prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969

Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de Romania prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969

Tratatul privind dreptul marcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care Romania a aderat prin Legea nr.4/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998

Regulament de executie al Tratatului privind dreptul marcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994

Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Romania prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993

Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat de Romania prin Legea nr.19/1993 – M.Of.nr.75/16.04.1993

Acordul prin care s-a convenit aderarea Romaniei la Acordul central european de comert liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr.90/1997 – M.Of.nr.108/30.05.1997

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de Romania la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994