Circuite integrate

Protectia topografiei unui circuit integrat

Prin circuit integrat, in sensul prevazut de legea nationala, se intelege un produs, sub forma sa finala sau sub o forma intermediara, alcatuit dintr-un ansamblu de componente active si pasive, inclusiv interconexiunile, care fac parte in totalitate sau partial din corpul sau suprafata unei piese materiale, produs care este destinat sa indeplineasca o functie electronica.

Prin topografie a unui circuit integrat, in sensul prevazut de legea nationala, denumita topografie, se intelege dispunerea tridimensionala – oricare ar fi expresia sa – a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel putin unul este un element activ, si a tuturor interconexiunilor sau a unei parti din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensionala pregatita pentru fabricarea circuitului integrat.

CRITERII DE PROTEJARE A UNEI TOPOGRAFII
Sunt protejate numai topografiile originale, respectiv acele topografii care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor si care, la data cand au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de circuite integrate.

O topografie constituita dintr-o combinatie de elemente si de interconexiuni uzuale poat fi protejata numai daca combinatia, luata in ansamblul ei, este originala.

DREPTUL LA ELIBEREAREA TITLULUI
Dreptul la protectia topografiei unui circuit integrat apartine creatorului topografiei sau succesorului in drepturi al acestuia.

Sunt exceptate de la aceasta prevedere:

  • topografiile create de un salariat in cadrul sarcinilor de serviciu. In acest caz, dreptul la protectia topografiei apartine unitatii
  • topografiile create la comanda unei persoane fizice sau juridice. In acest caz, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei care a comandat-o.

REPREZENTAREA PRIN MANDATAR AUTORIZAT
Persoana indreptatita sa obtina protectia legala a unei topografii poate fi reprezentata in relatiile cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci printr-un consilier autorizat, cu domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei.

DURATA PROTECTIEI
O topografie este protejata pe teritoriul Romaniei pe o perioada care incepe de la data de inregistrare a topografiei sau de la data primei exploatari comerciale a topografiei, daca aceasta este anterioara datei oficiale de inregistrare si se incheie in ultima zi a celui de al zecelea an civil care urmeaza anului in care incepe perioada de protectie.

PIERDEREA DREPTULUI LA PROTECTIE
Daca o topografie a fost exploatata comercial in tara sau in strainatate, topografia pierde dreptul la protectie daca cererea de inregistrare este depusa dupa expirarea a 2 ani de le data primei exploatari comerciale.

De asemenea, in cazul in care o topografie nu a fost exploatata comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara, dreptul la protectie inceteaza:

  • daca topografia nu a fost inregistrata, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de inregistrare
  • daca topografia a fost inregistrata, drepturile conferite prin inregistrare se sting.

REGIMUL DE TAXE
Depunerea si examinarea cererii de inregistrare a unei topografii, eliberarea certificatului de inregistrare, inregistrarea unei topografii si publicarea inregistrarii topografiei sunt supuse taxelor, la termenele si in cuantumul stabilit de Legea nr. 383/2002, Anexa nr. 4.

Taxele pentru procedurile privind topografiile circuitelor integrate se platesc de catre persoanele fizice si juridice, conform anexei nr. 4, in cuantumul prevazut in cap. 1 al Legii 383/2002 (vezi cap. Regimul de taxe – brevete de inventie).

ANULAREA DREPTURILOR ASUPRA TOPOGRAFIEI
Inregistrarea unei topografii poate fi radiata, integral sau partial, la cererea unei persoane interesate, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei, in tot cursul perioadei de protectie.

Radierea are ca efect anularea drepturilor asupra topografiei sau, dupa caz, asupra partii de topografie care a facut obiectul radierii, incepand din prima zi a protectiei conferite prin inregistrare.

TRANSMITEREA DREPTURILOR
Dreptul la protectie si drepturile ce decurg din inregistrarea unei topografii pot fi transmise, in totalitate sau in parte, prin cesiune si prin succesiune legala sau testamentara.

Drepturile conferite prin inregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licente exclusive sau neexclusive.
Transmiterea produce efecte fata de terti incepand cu data la care este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.